TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

DỰ THẢO VĂN BẢN

Về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành

(10:24 | 25/12/2017)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào