Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

HỘI LHPN GIANG THÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VÀ THĂM HỎI TẶNG QUÀ CÁC HUYỆN GIÁP BIÊN VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NĂM 2019

(10:40 | 04/07/2019)

        Hội LHPN Giang Thành triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu và thăm hỏi tặng quà các huyện giáp biên vương quốc Campuchia năm 2019. 

hinh phu nu 3.JPG 

Hình tư liệu

Mục đích tổ chức các hoạt động giao lưu và thăm hỏi tặng quà nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Hội phụ nữ vì hòa bình và phát triển; Phòng giáo dục thanh niên của huyện Kyry Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia trong thời gian tới. Phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó động viên thăm hỏi giữa chính quyền, đoàn thể và nhân dân hai bên thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa Hội LHPN huyện Giang Thành; Hội LHTN Việt Nam huyện Giang Thành với Hội phụ nữ vì hòa bình và phát triển và Phòng giáo dục thanh niên huyện Kyry Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Đồng thời tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu thăm hỏi động viên cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN huyện; Hội LHTN Việt Nam huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) với Hội phụ nữ vì hòa bình và phát triển; Phòng giáo dục thanh niên huyện Kyry Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia đã đề ra; Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên của 2 huyện Giang Thành, Kiên Giang (Việt Nam) và huyện Kyry Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia năm 2019.
Theo kế hoạch Đoàn đại biểu Phụ nữ và Thanh niên huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang gặp gỡ và chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban hành chính huyện Kyryvong tỉnh Tà Keo. Các hoạt động xã hội từ thiện của Đoàn đại biểu phụ nữ, thanh niên huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang tại huyện Kyryvong, tỉnh Tà Keo: tặng 40 suất quà cho phụ nữ và thanh niên huyện Kyryvong; Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa thanh niên 04 huyện; Ký kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang và Phòng Giáo dục, Thanh niên&Thể thao huyện Kampongtrach, Boontiamies tỉnh Kampốt, huyện Kyryvong tỉnh TàKeo giai đoạn (2019 - 2022).

Lý Sơn