Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả từ mô hình “Thắp sáng đường quê”

(08:08 | 27/07/2020)

Thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, Huyện Đoàn Giang Thành triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” ở các xã trên địa bàn Huyện; Từ đó góp phần đảm bảo ANTT, phòng ngừa tai nạn giao thông, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. 

Minh Trí - Lý Sơn