Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ huyện Giang Thành long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(13:11 | 19/08/2020)

Sáng nay, ngày 19/8/2020, Đảng bộ huyện Giang Thành khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 220 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.217 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

                                                     

       Ngày làm việc đầu tiên, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Thông qua và biểu quyết quy chế, nội quy làm việc của Đại hội. Đoàn chủ tịch quán triệt một số nội dung cơ bản của quy chế bầu cử trong Đảng. Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

                                                 

 

                                                

 

                                              

        Tại đại hội, đoàn chủ tịch báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII Đảng bộ huyện.

Minh Trí - TTVH,TT và TT Giang Thành