Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Dự án thực hiện mô hình sản xuất lúa - tôm năm 2018

(08:47 | 09/04/2018)

 Ngày 09/3/2018, UBND huyện Giang Thành đã phê duyệt Dự án thực hiện mô hình sản xuất lúa - tôm năm 2018 theo Quyết định số 815/QĐ-UBND.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 815.QD-UBND.pdf