Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Dự án mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa và mô hình sản xuất lúa 1 phải 5 giảm năm 2018

(08:51 | 09/04/2018)

Ngày 9/3/2018, Chủ tịch UBND huyện Giang Thành ký Ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Dự án mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa và mô hình sản xuất lúa 1 phải 5 giảm năm 2018.

 

đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   816.QD-UBND.pdf