Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Dự án mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa và mô hình sản xuất lúa 1 phải 5 giảm năm 2018

(08:51 | 09/04/2018)

Ngày 9/3/2018, Chủ tịch UBND huyện Giang Thành ký Ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Dự án mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa và mô hình sản xuất lúa 1 phải 5 giảm năm 2018.

 

đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 816.QD-UBND.pdf