Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Địa bàn huyện Giang Thành có 01 dự án kêu gọi đầu tư được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt giai đoạn 2018-2020.

(18:21 | 09/09/2018)

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Gianggiai đoạn 2018-2020.

 Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 có 81 dự án, thuộc 9 lĩnh vực. Riêng huyện Giang Thành có 01 dự án, đó là Dự Án chợ Nông Sản với quy mô 1,2 ha, tổng vốn đầu tư 48 tỷ đồng, tại khu quy hoạch kinh tế cửa Khẩu Giang Thành. Chợ Nông sản xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu tạo nơi tập trung trao đổi hàng hóa, đầu mối nhập xuất hàng hóa sang các địa bàn lân cận và trao đổi hàng hóa sang nước bạn Campuchia. 

Trên cơ sở quyết định của tỉnh, UBND huyện Giang Thành sẽ có các chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến huyện Giang Thành, hướng đến phát triển kinh tế biên mậu góp phần thúc đẩy các điều kiện xây dựng nông thôn mới của huyện Giang Thành.

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1888_QD-UBNDsigned phe dueyt du an dau tu tinh kien giang.pdf