Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: Dự án Cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP

(14:48 | 12/02/2019)

 Tổng vốn thực hiện dự án 3 tỷ 150 triệu, thời gian thực hiện năm 2019-2020


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 212.QD-UBND.pdf