Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: Dự án sản xuất lúa tiên tiến (lúa cấy) nhân giống cấp xác nhận tại hợp tác xã, tổ hợp tác

(15:00 | 12/02/2019)

 Tổng vốn thực hiện dự án 250.000.000đ. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2020


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   213.QD-UBND.pdf