Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: Dự án sản xuất lúa an toàn , hữu cơ gắn với liên kết doanh nghiệp trên nền đất nuôi tôm

(15:09 | 12/02/2019)

 Tổng kinh phí thực hiện dự án 200.000.000đ. Thời gian triển khai dự án: năm 2019 (vụ mùa)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 217.QD-UBND.pdf