Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Dự án cơ giới hóa phun thuốc BVTV trong sản xuất lúa (máy cải tiến)

(15:25 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 218.QD-UBND.pdf