Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Dự án sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vững gắn liên kết doanh nghiệp tại xã Vĩnh Phú

(15:28 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 216.QD-UBND.pdf