Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Dự án sản xuất lúa theo hướng canh tác lúa gạo bền vững (SRP) gắn liên kết doanh nghiệp tại xã Tân Khánh Hòa

(15:30 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 215.QD-UBND.pdf