Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong năm 2020 trên địa bàn huyện Giang Thành

(11:00 | 17/07/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 158.UBND-TNMT.pdf