Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH: phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo "mô hình đan đệm bàng" xã Phú Mỹ

(10:16 | 04/11/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1873.QD-UBND.pdf