Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện CT 05 của BCT, gắn với tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

(13:42 | 30/12/2018)

 Sáng nay, ngày 28/12, Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện CT 05 của BCT, gắn với tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thiện Cẩn – Phó BTG Tỉnh ủy; Đ/c Tạ Văn Dũng – PBT.TT Huyện ủy; Đ/ Huỳnh Trọng Đức – PCT – UBND huyện.

        Trong năm 2018, kết quả tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, đảng viên tiếp thu trên 97%, cán bộ, công chức chưa là đảng viên tiếp thu trên 96%, đoàn viên, hội viên đạt trên 78%, quần chúng nhân dân trên 69%. Qua học tập chuyên đề 2018 có 100% cán bộ, đảng viên, CCVC xây dựng bản cam kết cá nhân gắn với NQTW 4 khóa XII. Cùng với việc triển khai quán triệt, học tập BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết ‘Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” kết quả có 703 bài dự thi. Bên cạnh đó các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai và cụ thể hóa ở cấp mình đảm bảo đúng theo thời gian quy định. Tinh thần thái độ học tập của đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc, trách nhiệm, nắm được những nội dung cơ bản của NQ, chỉ thị, chuyên đề taonf khóa và các nội dung chuyên đề hàng năm nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nêu gương đề cán bộ, đảng viên học tập noi theo. Nhìn chung qua gần 3 năm thực CT 05 của BCT việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng, bản cam kết của cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên, cán bộ, CCVC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đại phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng trong sach, vững mạnh.

tong-ket-TG.jpg


           Trong năm 2019 BTV Huyện ủy Giang Thành đề ra mộ số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai sâu rộng mục đích yêu cầu nội dung của việc triển khai thực hiện CT 05 xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đến tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhằm từng bước nâng cao ý thức tự giác học tập trong taonf Đảng và toàn xã hội; Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2017 “về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chuyên đề 2018 “về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” và chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo Bác; cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền đại phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn một số nội dung về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ đảng viên luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, đống thời tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đon vị nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

z1227556000339_1fba47ee371ac69c3b208d9632d061b2.jpg

z1223053357497_47b89eaf0a4e1bbeef2c3b356bc51922.jpg


          Dịp này BTV Huyện ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện CT 05 của BCT; 03 tập thể, 14 cá nhân tham gia tốt cuộc thi viết về Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tặng giấy khen cho 02 tập thể thực hiện tốt công tác Tuyên giáo năm 2018./.

Xuân Trường