Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

(14:50 | 19/01/2019)

          Ngày 17/01/2019, Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Đ/c Phạm Hoàng Tươi – UV. UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Tạ Văn Dũng – PBT.TT Huyện ủy. 

tk KTGS.JPG

        Trong năm 2018, công tác kiểm tra giám sát của huyện Giang Thành đạt nhiều kết quả, đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 25 tổ chức đảng cấp dưới và 195 đảng viên; trong tổng số đảng viên được giám sát có 34 cấp ủy viên, chiếm trên 17% trên tổng số đảng viên được giám sát, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Về công tác giám sát thường xuyên BTV huyện ủy phân công các đồng chí UV.BTV Huyện ủy, HUV chỉ đạo giám sát thường xuyên trực tiếp tại các chi đảng ủy trực thuộc để nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, các vấn đề dư luận quan tâm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm kịp thời. Về công tác kiểm tra tiến hành kiểm tra chấp hành 29 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 207 lượt đảng viên. Trong tổng số đảng viên được kiểm tra có 35 cấp ủy viên các cấp, chiếm 16,9% trên tổng số đảng viên được kiểm tra. Nhìn chung, qua công tác kiểm tra có 7 tổ chức đảng và 59 đảng viên thực hiện chưa tốt, công tác giám sát có 9 tổ chức đảng và 41 đảng viên còn hạn chế từng mặt; BTV huyện ủy đã yêu cầu uốn nắn, chấn chỉ, khắc phục kịp thời.
          Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy tiến hành 04 cuộc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm với với 02 chị bộ ấp, 01 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 04 đảng viên (Trong đó có 01 HUV, 01 PBT chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 02 BT chi bộ ấp). Qua kiểm tra, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 03 tổ chức đảng; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 04 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên là Ủy viên BCH Huyện ủy.
            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Tạ Văn Dũng – PBT.TT Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBKT Huyện ủy đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Trong năm 2019, đ/c yêu cầu UBKT Huyện ủy cần tham mưu BTV Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ, nhất là nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, sai phạm, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật. Tiếp tục làm tốt công tác “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, trong cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát có năng lực, bản lĩnh, không nể nang, không ngại va chạm, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; nghiên cứu, nắm vững, vận dụng tốt các quy định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, hiệu quả đối với từng đối tượng, trong đó chú ý kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 

Xuân Trường