Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổng kết các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng

(14:28 | 10/10/2019)

        Ngày 8/10/2019, Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, dự hội nghị có Đ/c tạ Văn Dũng – PBT.TT Huyện ủy; Đ/c Lâm Dũ Trung PBT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT. UBND huyện. 

xd dang 2.JPG

          Trong 04 năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt Nghị quyết 02 của Huyện ủy Giang Thành về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ ấp. Theo đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; vai trò của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được khẳng định và phát huy, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT –XH đề ra. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được đổi mới. Các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Kết luận của cấp ủy các cấp được triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả; việc bồi dưỡng lý luận, chính trị được tăng cường; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên; Các Chi, Đảng ủy cơ sở luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ có chuyển biến tích cực, việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 357 đảng viên, đạt 119% so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở được tiến hành chặt chẽ và thực chất hơn hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm túc có nề nếp góp phần ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

             Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Huyện ủy Giang Thành xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên, bí thư cấp ủy đủ phẩm chất năng lực và uy tính, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở; phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 85% trở lên; hàng năm có từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 250 đảng viên; có 80% các chức danh ấp là đảng viên./.
 

Xuân Trường