Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(15:26 | 24/10/2019)

 Ngày 23/10/2019, Huyện ủy Giang Thành ban hành báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020. 

(Đính kèm văn bản)

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC_342-HUsigned_2019 luan chuyen.pdf