Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cơ sở Đảng và chi bộ ấp

(10:32 | 23/10/2019)

 Ngày 23/10/2019. Huyện ủy Giang Thành ban hành báo cáo số 341-BC/HU tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cơ sở Đảng và chi bộ ấp.

 (Đính kèm văn bản)

Huyền_vp

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC_341-HUsigned_2019 nang cao suc chien dau chi bo ap (23102019).pdf