Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo tổ chức " ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2019

(11:03 | 30/10/2019)

 Ngày 30/10/2019, Huyện ủy Giang Thành ban hành Công văn số 532-CV/HU về lãnh đạo tổ chức " ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2019

 (đính kèm văn bản)

Huyền_vp

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV_532-HUsigned_2019 dai daon ket (30.10.2019) (1).pdf