Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành Tổng kết công tác dân vận của Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

(14:49 | 08/01/2021)

        Ngày 7/1/2021, Huyện Giang Thành tổ chức tổng kết công tác dân vận của Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Đến dự có đ/c Tạ Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Lâm Dũ Trung – Phó Bí thư huyện ủy. Đ/c Huỳnh Trọng đức – Phó chủ tịch UBND huyện.

                               

         Qua 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác dân vận năm 2020, chương trình số 42 của Ban thường vụ Huyện ủy, nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới tiếp tục được nâng lên. Huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động theo chuyên đề, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đạt được một số kết quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có bước nâng lên. Vai trò của dân vận, Mặt trận và các đoàn thể được phát huy, bám sát địa bàn, hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, công tác vận động nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nht là thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, công tác giảm nghèo và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                 

          Năm 2021, công tác dân vận trên địa bàn huyện Giang Thành tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai đầy đủ kịp thời chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận của Đảng; nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4%. Tham gia có hiệu qu việc giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng tập hợp đoàn, hội vn vào tổ chức đạt 53% so đối tượng, 80% chi đoàn, chi hội và 70% tổ hội đạt từ khá trở lên.

                            

      Dịp này, huyện ủy Giang Thành khen thưởng 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban dân vận huyện ủy 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2020./.

Minh Trí - TTVH,TT và TT Giang Thành