Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy

(08:52 | 15/11/2016)

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
I Thường trực Huyện ủy  
1 Tạ Minh Danh Bí thư Huyện uỷ  
2

Tạ Văn Dũng

Phó Bí thư TT
Chủ tịch HĐND
 
3 Lâm Dũ Trung Phó Bí thư   
II Ban Tổ chức Huyện uỷ 8.631.002
1 Huỳnh Văn Kỳ Trưởng ban  
2 Trần Thanh Triều Phó Trưởng ban   
III Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ 3.760.690
1 Võ Văn Bình Trưởng ban  
2 Nguyễn Văn Út  Phó Trưởng ban  
3 Hà Thanh Quan Phó Trưởng ban   
IV Uỷ ban kiểm tra 3.760.689
1 Tạ Văn Dũng  PBT kiêm Chủ nhiệm  
2 Nguyễn Thanh Hải Phó chủ nhiệm  
3 Trương Minh Hiếu Phó chủ nhiệm  
V Ban Dân Vận 3760.675 
1 Đinh Văn Phụng Trưởng ban  
2 Danh Khol Phó Trưởng ban  
3 Trương Văn Hiếu Phó Trưởng ban