Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NĂM 2016

(09:03 | 24/01/2017)

             Ngày 17/1/2017, Huyện ủy Giang Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đ/c Tạ Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

           Năm 2016 Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện đạt yêu cầu các  cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo yêu cầu kế hoạch của Tỉnh ủy năm 2016. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, điều lệ Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; Kiểm tra tài chính đảng đạt kế hoạch đề ra, giải quyết tố cáo đảng viên đạt 100%... Trong năm cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra tổ chức 27 cuộc đối với 40 tổ chức đảng. Huyện ủy kiểm tra 02 cuộc 13 lượt tổ chức đảng găn với 4 cán bộ chủ chốt cấp ủy, 01 cuộc phúc tra 05 tổ chức đảng đạt 150% kế hoạch. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chấp hành 178 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như: việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết,chỉ thị của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối song,thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện quy định 47 của Ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm, chấp hành quy chế làm việc,nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung, đồng thời nhắc nhở một số đơn vị khắc phục kịp thời các khuyết điểm hạn chế. Trong năm, đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo. Việc thi hành kỷ luật trong đảng cơ bản thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo Điều lệ Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra hai cấp đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

hinh k tra, gsat.jpg

Trong năm 2017, Huyện ủy Giang Thành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, hướng dẫn kịp thời cho những tổ chức đảng thực hiện còn sai sót hoặc chưa đúng. Đẩy mạnh công tác giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn sai phạm từ khi mới hình thành. Quan tâm giám sát chuyên đề về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phát hiện xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kịp thời những đảng viên và tổ chức vi phạm kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra hai cấp chủ động tham mưu tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp ủy đề ra và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, quan tâm thực hiện công tác phúc tra sau kiểm tra,giám sát.

Dịp này, 01 tập thể nhận giấy khen của UBKT Tỉnh ủy đã có thành tích hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2016; Huyện ủy Giang Thành tặng giấy khen cho 03 tập thể có thành tích hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016./.

Lý Sơn