Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc thông qua phương án giao, cấp đất tuyến dân cư Nam Vĩnh Tế xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang

(09:23 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   12.NQ-HĐND.signed.pdf