Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc trích 5% kinh phí chi thường xuyên để bổ sung chi các nhiệm vụ phát sinh năm 2019

(09:24 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   13.NQ-HĐND.signed.pdf