Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giang Thành

(09:25 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14.NQ-HĐND.signed.pdf