Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất năm 2019 thuộc nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

(09:29 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15.NQ-HĐND.signed.pdf