Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Giang Thành

(09:30 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16.2018.NQ-HĐND.signed.pdf