Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND xã Tân Khánh Hòa tổ chức Kỳ họp thứ mười (Kỳ họp bất thường) thông qua danh mục vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

(08:22 | 07/03/2019)

 Chiều ngày 25/02/2019, HĐND xã Tân Khánh Hòa tổ chức Kỳ họp thứ mười (Kỳ họp bất thường) thông qua danh mục vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

 IMG_21072222222222221.JPG

Đến dự kỳ họp có Ông Trương Văn Tèo, Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện; Thường trực UBND xã có ông Hoàng Trung Nguyên, Bí thư, Chủ tịch UBND xã và 22/24 vị đại biểu HĐND xã tham dự. Chủ tọa hội nghị ông Trương tấn Lộc – Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐND xã, Thư ký là bà Phan Thị Quỳnh Như – Chủ tịch hội LHPN xã.

 IMG_2106111111111112.JPG


Kỳ họp đã nghe UBND xã Tân Khánh Hòa thông qua 2 tờ trình: Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18/2/2019 V/v thống nhất danh mục đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18/2/2019 v/v thống nhất danh mục đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2019. Đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết chấp thuận về danh mục vốn đầu tư phát triển Chương trình quốc gia trên địa bàn xã với 6 hạn mục, tổng vốn đầu tư 4,790 tỷ đồng. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 3 hạn mục, mức đầu tư 1,490 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 3 hạn mục, mức đầu tư là 3,300 tỷ đồng. 22/24 đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chấp thuận./.

Hồng Kông