Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Lịch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giãu năm 2019 của đại biểu HDND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(09:15 | 03/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 01TB-MTTQ-BTT_201905310949104190.pdf