Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

(14:20 | 24/07/2019)

          Sáng ngày 24/7, HĐND huyện Giang Thành tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có đ/c Danh Nhỏ – Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giang Thành; đ/c Tạ Minh Danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

kmachdnd.JPG

KHAI MAC DANH.JPG

Đồng chí Tạ Minh Danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc. 

         Kỳ họp thứ tám là kỳ họp lệ giữa năm 2019 của HĐND huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nội dung chính của kỳ họp lần thứ tám là kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tại phiên khai mạc, Đ/c Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giang Thành báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 13, kỳ họp giữa năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND - UBND huyện như: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND hai cấp; báo kết quả thực hiện giám sát, khảo sát năm 2018 của HĐND huyện; báo cáo kết quả tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 kỳ họp cuối năm 2018 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, kỳ họp giữa năm 2019; Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019 của Tòa Án nhân dân huyện; Thông báo của UBMTTQVN huyện về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 thàng đầu năm và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND trong thời gian tới. 

        Đồng thời, UBND huyện thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tình hình tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình về việc xin ý kiến quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; tờ trình xin sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nguồn vốn và danh mục của Nghị Quyết số 16 HĐND huyện năm 2018 trên địa bàn huyện Giang Thành; Tờ trình xin ý kiến thống nhất nhu cầu kế hoạch đầu tư năm 2019; tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Tờ trình về việc xin chủ trương sắp xếp ổn định dân cư theo hiện trạng, phân lô nền giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tuyến dân cư T3; Tờ trình dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện.

 

Lý Sơn