Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện

(14:09 | 31/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 97.BC-HDND.pdf