Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Giang Thành: đính chính nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND huyện Giang Thành

(09:55 | 18/10/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 136.HDND-VP.signed.pdf