Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Đoàn giám sát của Ban VH-XH – HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Giang Thành

(10:24 | 18/10/2019)

          Ngày 15/10/2019, Đoàn giám sát của Ban VH-XH – HĐND tỉnh do Đ/c Trần văn Mứng – Trưởng Ban VH-XH-HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Giang Thành. 

Ban VHXH hdnd tinh (2).JPG

           Từ năm 2016 đến nay, thực hiện QĐ số 1722 của TTg Chính phủ và Kế hoạch số 111 của UBND tỉnh Kiên Giang huyện Giang Thành được thụ hưởng 3 Dự án gồm Chương trình 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin và Dự án nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình. Theo đó, các dự án tập trung xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, ấp. Nguồn vốn tập trung cho 41 công trình với số tiền trên 25 tỷ đồng. Nhờ các dự án được triển khai thực hiện có tập trung nên giai đoạn vừa qua huyện đã thoát được 02 xã đặc biệt khó khăn. Nếu như năm 2016 số hộ nghèo toàn huyện là 1.833 hộ chiếm 24,25% dân số toàn huyện, trong đó có 503 hộ nghèo DTTS chiếm 27,44% thì đến năm 2018 số hộ nghèo còn 1.018 hộ chiếm 12,72%, hộ nghèo DTTS còn 320 hộ chiếm 31,46% dân số toàn huyện. Đến giữa năm 2019, huyện có 02 xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa đạt xã nông thôn mới.

         Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự quan tâm của Tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đặc biệt là việc sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả đáp ứng được các nhu cầu thiết thực, từ đó đa số người dân đồng tình hưởng ứng tham gia và dự án. Bên cạnh đó công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hết vai trò vận đông động nhân dân trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên là huyện biên giới điều kiện còn nhiều khó khăn, nguồn vốn 135 đầu tư cho cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của huyện. Dự án phát triển đa dạng hóa sinh kế chưa phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương nên thực hiện còn khó khăn.

        Tại buổi làm việc, UBND huyện Giang Thành cũng kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như Trung ương cần tăng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã vùng biên giới từ mức 1 tỷ lên 3 tỷ/năm; Đề nghị tỉnh sớm đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện để bố trí dân cư trên vàn đai biên giới; Lượt bỏ bớt các chính sách nhỏ không phù hợp để tập trung cho các dự án lớn có phạm vi rộng hơn trong cộng đồng; Tăng nguồn vốn đào tạo nghề, hỗ trợ các dự án, mô hình có hiệu quả, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Ban VHXH hdnd tinh (1).JPG

         Phát biểu tại buổi làm việc Đ/c Trần Văn Mứng – Trưởng Ban VH-XH – HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thức hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Giang Thành. Đồng thời ghi những ý kiến đề xuất, kiến nghị của huyện để trình HĐND tỉnh xem xét. Đ/c cũng lưu ý huyện Giang Thành để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia bền vững có hiệu quả huyện cần chú trọng phân tích đánh giá cho được nguyên nhân hộ nghèo đến nay vẫn còn chưa tiếp cận được các chính sách dự án để có hướng hỗ trợ kịp thời; Đánh giá hiệu quả các tiểu dự án và các chương trình thật củ thể để trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
 

Xuân Trường