Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND HUYỆN GIANG THÀNH HỘI NGHỊ GIAO BAN SƠ KẾT QUÝ III NĂM 2019

(15:38 | 18/10/2019)

        Chiều ngày 17/10/2019, HĐND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị giao ban sơ kết quý III năm 2019 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp trong quý III và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019. Đến dự có đ/c Tạ Minh Danh – TUV, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

z1583062412835_f1fd59c4b6eadd1f70c0b7f5ba99915b.jpg

         Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, HĐND cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, nghị quyết của HĐND cấp trên bằng các nghị quyết của HĐND để đưa vào thực hiện. Công tác chuẩn bị, tổ chức các Kỳ họp, hội nghị và ban hành các văn bản của HĐND tiếp tục nâng lên về chất lượng. Thường trực HĐND huyện thực hiện họp định kỳ 3 bên để thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh và thông tin trao đổi tình hình, chủ trương chỉ đạo của trên. Tổ chức thành công kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ giữa của HĐND huyện năm 2019, đảm bảo yêu cầu nội dung, kế hoạch đề ra: có 27 đại biểu tham dự, đạt 90%; tại kỳ họp tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên UBND huyện. Miễn nhiệm 04 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện do chuyển công tác; bầu bổ sung 04 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân các xã tổ chức 07 kỳ họp, các kỳ họp đảm bảo theo luật định, tỷ lệ đại biểu HĐND xã dự kỳ họp đạt 96%. Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND ba cấp sau kỳ họp giữa năm 2019 đúng theo quy định để báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp. Kết quả tổ chức được 38 cuộc với 1.425 lượt cử tri tham dự, có 112 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền 03 cấp tỉnh, huyện, xã; Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV tại 02 xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú, tổng số cử tri tham dự là 190 lượt.

z1583062422299_76388a1b65be0018f86f9337ff548a73.jpg

          Trong quý IV, HĐND 02 cấp trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Thường trực HĐND và các Ban của HĐND duy trì tốt họp định kỳ hàng tháng để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động. Các Ban HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, quyết định. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, của đại biểu HĐND và các Tổ đại biểu HĐND. Phối hợp cùng UBND-UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trên địa bàn theo luật định. Tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; tổng hợp báo cáo và chuyển đến cơ quan thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, thông báo cho UBMTTQ Việt Nam huyện về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 để kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND trong năm 2019, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm năm 2020./.
 

Lý Sơn