Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

V/v tổ chức Kỳ họp thứ chín HĐND huyện XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(15:55 | 09/12/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 169_TB-HDND.pdf