Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Tổng họp ý kiến cử tri huyện Giang Thành qua đợt tiêp xúc của đại biểu HĐND 03 cấp trưóc kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

(10:01 | 16/06/2020)

  1. Lĩnh vực đất đai: (có 01 ý kiến)

     Cử tri Rạch Dứa, xã Phú Mỹ kiến nghị: UBND huyện sớm triển khai phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng đất nằm trong quy hoạch của Đoàn kinh tế quốc phòng 915. Hiện tại, nhà của một số hộ dân đã xuống cấp có được sửa chữa hay không sớm trả lời đê dân biết.

  1. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: (có 03 ý kiến)
  • Cử tri ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ kiến nghị: Đầu tư hệ thống cống thoát nước cặp Quốc lộ N1 từ Tổ 3 (Trạm y tế xã Phú Mỹ) đến đường lên cụm dân cư Trà Phô (gần UBND xã Phú Mỹ).
  • Cử tri xã Vĩnh Phú kiến nghi: sớm đầu tư tuyến ống để truyền tải nước sạch đến tuyến dân cư Bể Lắng, đảm bảo nguồn nước cho người dân sử dụng.
  • Cử tri ấp Tân Khánh, Khánh Tân thuộc xã Tân Khánh Hòa, tiếp tục kiến nghị sớm lắp đặt hệ thống cáp quang, kết nối mạng Internet để người dân sử dụng.

Đức Thịnh