Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Giang Thành tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI

(09:27 | 01/07/2020)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn đầu tư là 218,2 tỷ đồng, bố trí 32 dự án và kế hoạch năm 2021 với tổng số vốn đầu tư 87,7 tỷ đồng, bố trí 19 dự án

Chiều ngày 29/6, HĐND huyện Giang Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để tiến hành xem xét, Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021. Đến dự có đ/c Tạ Minh Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện; đ/c Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, ĐB HĐND tỉnh đơn vị huyện Giang Thành; đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện.

Kỳ họp thứ mười là kỳ họp bất thường có nhiều nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện, tại kỳ họp này các đại biểu đã nghe đ/c Lương Đắc Tường, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thừa ủy quyền của chủ tịch UBND huyện thông qua Tờ Trình về việc xin ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về chủ trương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội HĐND huyện đối với 02 dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021. Theo đó dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn đầu tư là 218,2 tỷ đồng, bố trí 32 dự án và kế hoạch năm 2021 với tổng số vốn đầu tư 87,7 tỷ đồng, bố trí 19 dự án. Các nguồn vốn đầu tư công gồm: lĩnh vực giáo dục, Công trình hạ tầng trọng điểm, lĩnh vực giao thông, lĩnh vực y tế, Công trình khác gồm: trụ sở, nhà công vụ, quảng trường, trung tâm văn hóa xã, trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện…

Kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND huyện và được các đại biểu HĐND huyện thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND huyện gồm: Nghị quyết thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021; Nghị quyết về chủ trương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025./.

Lý Sơn