Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Hội Đồng nhân dân huyện Giang Thành họp giao ban quý III năm 2020

(14:55 | 14/10/2020)

       Ngày 12/10/2020, Hội đồng Nhân dân huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị giao ban quý III nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020. Đến dự có đ/c Tạ Văn Dũng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đ/c Tạ Minh Danh – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

                                               

                                                       Quang cảnh cuộc họp giao ban HĐND huyện quý III/2020

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, HĐND huyện đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của HĐND các cấp, bằng các nghị quyết của HĐND để đưa vào thực hiện. Công tác tổ chức các kỳ họp, hội nghị và ban hành các văn bản của HĐND tiếp tục nâng lên về chất lượng. Các Ban HĐND huyện giám sát được 02 cuộc, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 3 cấp sau kỳ họp giữa năm 2020 đúng theo quy định; kết quả tổ chức được 37 cuộc, có 78 lượt ý kiến. Tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV tại xã Phú Lợi; cùng với UBND huyện tổ chức tiếp công dân được 02 cuộc, nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

                             

                                        Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

       Trong quý IV, HĐND 2 cấp trong huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND 2 cấp; phối hợp cùng UBND – UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn theo luật định. Tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; tổng hợp báo cáo và chuyển đến cơ quan thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định; tổ chức tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và các Đại biểu HĐND, tham gia cùng chủ tịch UBND huyện tiếp và đối thoại với công dân./.

Ngọc Bình - TTVH,TT và TT Giang Thành