Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Giang Thành tổ chức kỳ họp cuối năm 2020

(10:07 | 24/12/2020)

         HĐND huyện Giang Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 13, là kỳ họp cuối năm 2020. Đến dự có đ/c Ong Văn Ngay – Bí thư huyện ủy, Đ/c Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đ/c Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch UBND huyện.

                                         

       Tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp năm 2020 và chương trình công tác năm 2021. Báo cáo kết quả khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các báo cáo của UBND huyện gồm: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tình hình triển khai đầu tư công năm 2020 và phương hướng 2021; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán năm 2021. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện về tình hình hoạt động của MT tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND huyện trong thời gian tới.

                                        

                                       

          Ngoài ra, UBND huyện thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021; tờ trình về điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; tờ trình sử dụng tiền sử đất để hỗ trợ bồi thường thu hồi đất ở các điểm trường mầm non Tân Khánh Hòa, tiểu học và THCS Tân Khánh hòa, trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Tờ trình sử dụng tiền sử dụng đất để chi trả tiền quy hoạch sử dụng đất năm 2020 – 2021. Tờ trình về việc xin chủ trương bồi thường, hỗ trợ đất đai để đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ. Tờ trình ủy thác kinh phí qua Ngân hàng chính sách để cho vay hộ nghèo. Tờ trình xin thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tờ trình về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất năm 2021 thuộc nguồn vốn Nghị định 35, Nghị định 62 của Chính phủ. Tờ trình về việc xin sử dụng ngân sách huyện bổ sung nguồn vốn cho Hội Nông dân để cho vay đối với hộ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Tờ trình xin sử dụng chi bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019. /.

Minh Trí - TTVH,TT&TT