Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Giang Thành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử HĐND huyện

(11:46 | 26/02/2021)

      HĐND huyện Giang Thành vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                       

            Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30 người.

          Trong đó, khối đảng là 6 đại biểu, khối chuyên trách HĐND huyện là 4 đại biểu, khối chính quyền 6 đại biểu, khối LLVT 3 đại biểu, khối Mặt trận và các tổ chức thành viên là 5 đại biểu, khối tôn giáo – doanh nghiệp – nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 đại biểu.

          Cơ cấu đại biểu chính thức ứng cử HĐND huyện sau hiệp thương lần thứ 3 dự kiến như sau: đại biểu nữ là 21 đại biểu nữ, chiếm 40,38%; đại biểu dân tộc thiểu số 8 đại biểu, chiếm 15,38%; đại biểu ngoài đảng 6 đại biểu, chiếm 11,54%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 26 đại biểu, chiếm 50%; đại biểu tái cử phấn đấu trên 50%./.

Minh Trí - TTVH,TT và TT Giang Thành