Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

(15:37 | 19/03/2021)

        Sáng 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Tạ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện và đại diện các cơ quan liên quan.

                                         

        Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện Giang Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua danh sách tiểu sử trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Qua đó, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ gồm 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Giang Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo các điều kiện đúng theo quy định, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần. Theo đó, 60 đại biểu  được giới thiệu ứng cử được phân bổ như sau: khối đảng 08 đại biểu; khối chuyên trách HĐND huyện là 06 đại biểu; khối chính quyền 09 đại biểu; khối mặt trận và các tổ chức thành viên 11 đại biểu; khối lực lượng vũ trang 06 đại biểu; khối tôn giáo, doanh nghiệp, nông dân SXKD giỏi 06 đại biểu; khối cơ sở 14 đại biểu. Cơ cấu kết hợp: Nữ 29 người, chiếm 48,3%; dân tộc thiểu số 08 người, chiếm 13,3%; Tôn giáo 1 người, chiếm 1,6%; Ngoài đảng 6 người, chiếm 10%; Trẻ tuổi 34 người, chiếm 56,6%; đại biểu tái cử 14 người, chiếm 46,6%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định./.

Lý Sơn, Trung tâm VH,TT&TT