Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỞI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN GIANG THÀNH NHIỆM KỲ 2016-2021

(08:42 | 08/06/2016)

 30 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện Giang Thành nhiệm kỳ 2016-2021

 - Nghị Quyết số 35/NQ-UBBC ngày 30/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Giang Thành về việc xác nhận và công bố 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (có danh sách kèm theo).

Nguyễn Thị Duyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh sach dai bieu chinh thuc cap huyen.doc; NQ_cong_bo_ket_qua_bau_cu_va_danh_sach_chinh_thuc.docx