Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

HĐND HUYỆN GIANG THÀNH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT KHÓA XI, (NHIỆM KỲ 2016 – 2021) BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT HĐND VÀ UBND HUYỆN

(10:14 | 05/07/2016)

 HĐND huyện Giang Thành vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các ban của HĐND Huyện.

          HĐND huyện Giang Thành vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các ban của HĐND Huyện.

          Theo đó, Ông Tạ Minh Danh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giang Thành được đại biểu HĐND bầu giữ chức chủ tịch HĐND huyện Giang Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Bà Nguyễn Thị Liễu – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trúng cử Phó chủ tịch HĐND huyện Giang Thành. ông Lê Minh Cường – Chánh văn phòng Huyện ủy trúng cử Phó chủ tịch HĐND huyện Giang Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

 

HDND huyen.JPG

Ông Ta Minh Danh (người đứng thư 3 từ bên phải sang) được bầu giữ chức chủ tịch HĐND huyện Giang Thành

khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

          Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, Ông Nguyễn Thanh Hà tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND Huyện Giang Thành, Ông Bùi Văn Mến và Ông Huỳnh Trọng Đức tái đắc cử Phó chủ tịch UBND Huyện Giang Thành.

          Ngoài ra, HĐND huyện Giang Thành còn bầu các chức danh Trưởng ban, phó trưởng 2 Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội; bầu hội thẩm nhân dân khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)./.