Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND Huyện

GIANG THÀNH HỘI NGHỊ UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2019

(16:40 | 09/05/2019)

        Ngày 3/5/2019, UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị UBND huyện thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2019 và đề ra chương trình công tác tháng 05 năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Mến – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. 

UB T4.JPG

            Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trong tháng tiếp tục giữ ổn định, phát triển. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, Vụ Hè thu đã gieo sạ 12.500 ha, đạt 42,66% kế hoạch, lúa ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng và phát triển tốt. Hoa màu trong tháng trồng mới 61ha, đạt 29,82% KH, thu hoạch được 27ha, sản lượng 443 tấn. Các chỉ tiêu như sản xuất CN-TTCN, thương mại-dịch vụ, thu ngân sách tăng so cùng kỳ. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế đến tháng báo cáo đạt 12,8 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 897.059 USD, tăng 2.664.996 USD so với cùng kỳ. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 895.355 USD, tăng 3.347.685 USD so cùng kỳ năm 2018. Tổng mức mua bán hàng hoá và dịch vụ trong tháng ước đạt 59 tỷ đồng, đạt 32,82% so với kế hoạch năm, tăng 1,3% so cùng kỳ. Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, nhất là công tác chăm lo tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây cho đồng bào dân tộc khmer; các dịch bệnh được kiểm soát; kế hoạch ôn thi tốt nghiệp diễn ra đúng dự kiến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tôn giáo, dân tộc duy trì ồn định. Tuy nhiên, trong tháng qua tình hình sản xuất vẫn còn một số khó khăn, do thời tiết bất lợi một số diện tích lúa Hè Thu bị nhiễm bệnh mức độ nhẹ, việc gieo sạ một số nơi chưa đúng lịch thời vụ. Lĩnh vực đầu tư công tuy có tập trung tiến độ, khối lượng hoàn thành, tỷ lệ giải ngân còn thấp so kế hoạch, một số công trình thực hiện rất chậm, một số công trình chưa thi công. Việc cày xới bao chiếm đất vùng lỗi khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ tiếp tục xảy ra, việc thi công đê bao khu bảo tồn còn gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực giáo dục, còn nhiều học sinh bỏ học vào thời điểm cuối năm. Công tác vận động mua bảo hiểm y tế của 2 xã điểm tiến triển chưa nhiều, tỷ lệ không cao.

         Trong Tháng 05 năm 2019, UBND huyện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn chăm sóc tốt lúa Hè Thu, đảm bảo đạt diện tích kế hoạch. Thường xuyên theo dõi tình hình hạn, mặn, phòng chống cháy mùa khô. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai thi công các công trình theo kế hoạch, nâng cao khối lượng hoàn thành và tỷ lệ giải ngân các công trình, đồng thời rà soát các hồ sơ, thủ tục đầu tư để kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc. Tập trung công tác tuyên truyền, xử lý, tạo điều kiện thi công dự án bờ bao khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu về diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Khánh Hòa./.
 

Lý Sơn