Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

UBND Huyện

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2020

(10:18 | 03/04/2021)

         UBND huyện Giang Thành vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

                                          

        Năm 2020, UBND huyện Giang Thành phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xét công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều UBND huyện thực hiện đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Qua đó, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước.

        Các phong trào thi đua góp phần hoàn thành 18/20 chỉ tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện. Qua đó, UBND huyện tổng kết và biểu dương, khen thưởng 971 cá nhân và 173 tập thể lập thành tích trong các phong trào thi đua. Từ đó, các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân.

                             

        Dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua chiến sĩ cấp tỉnh cho 2 cá nhân; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020./.

Lý Sơn - TTVH,TT và TT