Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Phòng ban chuyên môn

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020

(15:52 | 02/12/2020)

      UBND huyện Giang Thành phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020.

                                     

            Tham gia lớp tập huấn, 50 đại biểu các, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Lãnh đạo UBND các xã, cán bộ phụ trách Nông thôn mới và các ấp được tiếp thu các chuyên đề, về: Tổng quan, định hướng, kinh nghiệm; Các bước thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm thường niên; Hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá phân hạng, xây dựng kế hoạch triển khai; Hướng dẫn cán bộ phụ trách chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp nhận, đánh giá sơ bộ chất lượng hồ sơ Mỗi xã một sản phẩm; Hướng dẫn chủ thể tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Mỗi xã một sản phẩm; Thiết kế bao bì, nhãn mác, cách viết câu chuyên đề sản phẩm, chuyển tải câu chuyện sản phẩm và thực hành các nội dung đã đào tạo, tập huấn.

      Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các chủ thể, thực hiện có hiệu quả chương trình và phương án sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần làm cho các sản phẩm, ngành nghề của địa phương đạt chuẩn chương trình Mỗi xã một sản phẩm thời gian tới./.

Ngọc Bình - TTVH,TT và TT Giang Thành