Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể

Giang Thành hội nghị sơ kết, biểu dương phong trào thi đua dân vận khéo lần thứ I giai đoạn 2016 – 2018

(09:35 | 16/10/2018)

 Sáng ngày 12/10, Huyện ủy Giang Thành chức hội nghị sơ kết, biểu dương phong trào thi đua dân vận khéo lần thứ I giai đoạn 2016 – 2018. Đến dự có đ/c Tạ Minh Danh – TUV – BT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT. UBND huyện; Đ/c Lâm Dũ Trung – PBT Huyện ủy – Trưởng BCĐ phong trào thi đua dân vận khéo huyện; Đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, xã và 32 tập thể, cá nhân đại diện cho hơn 289 mô hình dân vận khéo của huyện tham dự hội nghị.

 Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội, hội quần chúng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng. Trong giai đoạn 2016- 2018 trên địa bàn huyện Giang Thành đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới được xây dựng. Toàn huyện đã đăng ký 428 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như mô hình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào đã thực sự lan rộng trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

qc 22.jpg

cphung.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người dân trong sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, nhất là xây dựng NTM. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục triển khai, duy trì. Một số hoạt động dân vận khéo được triển khai thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn minh đô thị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm TTATXH. Cùng với đó, phong trào đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, CCVC trong thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

vk 1.jpg

Đ/c Đinh Văn Phụng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị


Trong giai đoạn 2018-2020, huyện Giang Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo cùng với các phong trào thi đua yêu nước; rà soát, đánh giá các mô hình dân vận khéo đã và đang xây dựng để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả thực sự ở cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, kết quả phong trào, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình dân vận khéo để phong trào phát triển không chỉ ở bề rộng mà còn đi vào chiều sâu, bền vững.
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Tạ Minh Danh – BT Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua Dân vận khéo” của huyện giai đoạn 2016-2018; đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, nhất là cấp cơ sở;tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị. riển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của của BCH TW Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Cụ thể hóa hơn nữa về nội dung phương pháp và bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đánh giá làm cho mục tiêu của phong trào xây dựng mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' ngày càng thiết thực. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải được bắt nguồn từ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Nhân dịp này Huyện ủy Giang Thành trao tặng giấy khen cho 14 tập thể, 02 cá nhân được vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2018./.

Xuân Trường ĐTT