Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể

GIANG THÀNH SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 -2021

(08:56 | 15/02/2019)

        Ngày 15/2/2019, Liên đoàn lao động huyện Giang Thành tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ hoạt động Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021. Đến dự có đ/c Nguyễn Minh Dũng – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Lâm Dũ Trung – Phó bí thư Huyện ủy; đ/c Huỳnh Trọng Đức – Phó chủ tịch UBND huyện. 

ldld.jpg

           Nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và sự tạo điều kiện của Lãnh đạo Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các ban, ngành đoàn thể huyện, Công đoàn huyện và các CĐCS đã động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ đã đề ra. Hoạt động của Công đoàn đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của huyện, góp phần tích cực đối với những thành tựu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đạt được. Ban Chấp LĐLĐ huyện chỉ đạo tốt công tác tham gia xây dựng quản lý Nhà nước, Công đoàn cơ sở luôn được sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực hoạt động của Công đoàn, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ ngày càng được nâng lên. Chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và quy chế dân chủ đạt 100 %. Các CĐCS thực hiện duy trì tốt quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi; phối hợp Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện vay vốn các Ngân hàng đã giúp đỡ một phần khó khăn cho đoàn viên công đoàn trong cuộc sống như: sửa chữa nhà, mua bán nhỏ, chăn nuôi. Ngoài ra, các CĐCS tham gia tốt các hoạt động xã hội góp phần an sinh xã hội về xây dựng nông mới trên địa bàn như: tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 19 hộ gia đình chính sách, trị giá 30.420.000 đồng/một lần thăm hỏi; tham gia đóng góp Ngày vì người nghèo năm 2016, 2017 được 276 triệu đồng; Thực hiện tốt việc vận động và quản lý quỹ “Mái ấm công đoàn” qua 03 năm đã cất mới được 10 căn, sửa chữa 2 căn với số tiền trị giá trên 400 triệu đồng.

        Nửa nhiệm kỳ tới, Ban Chấp LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm, Hội nghị người lao động. Đảm bảo phát huy quyền dân chủ của CCVCLĐ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến CCVCLĐ. Hàng năm tổ chức vận động đoàn viên tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” để xây dựng mới và sửa chữa nhà cho đoàn viên, CCVCLĐ khó khăn về nhà ở theo chỉ tiêu. Phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp giải quyết thoả đáng những quyền lợi và việc làm cho đoàn viên, CB,CC,VC-LĐ; hỗ trợ kịp thời cho CB,CC,VC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau… Vận động đoàn viên và CCVCLĐ tích cực tương trợ giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Tuyên truyền giáo dục trong CB,CC,VC-LĐ về các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực trong xã hội.

z1274663452497_3f42c5be222222222222c0b78fa310110ee3a5c54814.JPG

z1274665658501_f4b285ad3333333e54a56456b0a92824f5feef4.JPG

Dịp này, Liên đoàn lao động huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm 2018 và giữa nhiệm kỳ.
 

Lý Sơn